مراقبت بعد از لمینت دندان 

  • پس از انجام لمینت دندان امکان اینکه در زمان نوشیدن مایعات سرد و گرم دندان حساس شود و فرد کمی احساس درد کند باید بدانید که این یک مسئله موقتی است

  • نکات بهداشتی مانند مسواک،نخ دندان،روزانه و مرتب استفاده شود.

  • از خوردن میوه و خوراکی های سفت بسیار جدی خودداری کنید.

  • نوشیدنی هایی مانند چای و قهوه در حد معمول استفاده شود زیرا این نوشیدنی ها باعث می شود در گذر زمان رنگ لمینت دندان ها تغییر کند.

  • لمینت در برابر ضربه آسیب پذیر است،و احتمال لب بریدگی و شکستگی آن وجود دارد بنابراین باید مراقبت های لازم را انجام دهید.

  • درصورت استفاده از دهانشویه مشاورات لازم را از پزشک خود دریافت کنید،زیرا برخی از دهانشویه بر روی لمینت تاثیرات منفی می گذارد و باعث تغیر رنگ آن می شود.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *