مراقبت پس از فلپ لثه

پس از فلپ لثه علائم زیر طبیعی است : تورم ناگهانی منطقه عمل شده غیر معمول نیست. لب های خراب یا کبودی ناحیه لب / گونه ممکن است رخ دهد.